Utskriftsvennlig versjon

Tilgang til arkivene

Nedenfor en oversikt over hvem som har tilgang til hvilke arkiv i Meldal kommune:

Beliggenhet:

Tilgang gitt til:

Kjeller rådhus - to rom

Servicekontoret (arkiv) og teknisk vakt, nøkler - felles lås                                                                                                                         

Kjeller rådhus - ett rom

Økonomi og vaktmester, fysiske nøkler

Kjeller sentrumsbygget, fysiske nøkler                  

Sekretær hjelpetjenester og vaktmester, fysiske nøkler

Kjeller sentrumsbygget - to arkivskap

Leder NAV, fysiske nøkler

Dagligarkiv 1. etg rådhuset

Nøkkelkort: Servicekontoret (arkiv), Sekretær hjelpetjenesten, Utvalgssekretær formannskap/kommunestyre, teknisk vakt 
Fysiske nøkler: Arkiv og vaktmester

Meldal helsetun

Leder, fysiske nøkler

Meldal barne- og ungdomsskole

Rektor, sekretær, teamledere og vaktmester

Personalarkiv 3. etg rådhuset

Arkivansvarlig, avd. personal, teknisk vakt - nøkkelkort

Laster...