Utskriftsvennlig versjon

IKA Trøndelag - ansvar og oppgaver

Meldal kommune er medeier i IKA Trøndelag Iks og har delegert følgende oppgaver til arkivinstitusjonen:

  • depotinstitusjon for arkivmateriale – både papirbaserte og elektroniske arkiver. Dette gjelder for arkivmateriale eldre enn 25 år som har gått ut av administrativt bruk, og for avsluttede arkiv for organer som er nedlagt og som ikke er overført til annet organ.
  • formidling av informasjon/dokumentasjon fra arkivmateriale i depot hos IKA Trøndelag
  • føre tilsyn med at arkivdanningen i kommunen følger gjeldende lovverk, og utarbeide lokalt regelverk der dette må gjøres i følge forskriftene til arkivloven
  • rådgivning og veiledning vedrørende arkivdanning og deponering av arkivmateriale.
  • arkivfaglig opplæring av de ansatte i kommunen
Laster...