Utskriftsvennlig versjon

Deponert arkivmateriale

År

Arkivskaper             

Enhet/Arkivstykkets innhold

Deponert dato                   

Hyllemeter                             

1828 -

Meldal kommune

 • Arkivmateriale deponert før 2011

ikke definert, IKA Trøndelag kan kontaktes

Ikke påført depotlister fra IKA

2011  

Meldal kommune

 • Kondolanseprotokoll i forbindelse med terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22.07.2011

04.10.2011

0,05

2013

Meldal kommune

 • Sentraladministrasjonen - protokoller mm
 • Rettsvesen - Overformynderi
 • Likning
 • Økonomiforvaltning - Skatt
 • Sosiale oppgaver, fabrikktilsyn/arbeidstilsyn
 • Tekniske oppgaver

10.09.2012

18

         

2013

Meldal kommune

 • Sosiale oppgaver - helsestell - forsorg
 • Teknisk avdeling
 • Rettergang - Meldal forliksråd
 • Sentraladministrasjonen
 • Tekniske oppgaver
 • Sentraladministrasjonen
 • Landbruk
 • Skole

12.12.2013

Ikke definert ved bekreftet mottak

fra IKA

2014

Meldal kommune

 • Skole 
 • Skole -PP tjenesten
 • Skole - elevmapper

08.07.2014

24

2014

Meldal kommune

 • Skole
 • Diverse
 • Ergo-/fysioterapi

15.10.2014

7

2016

Meldal kommune

 • Barnevern/Sosial
 • Sentraladministrasjonen
 • Tekniske oppgaver
 • Skole/kultur
 • Landbruk
 • Helse
 • Sosial

24.11.2016

13,2

2017

Meldal kommune

 • Sentraladministrasjonen
 • Skole

10.02.2017

8,7

2018

Meldal kommune

 • Sentraladministrasjonen - innkallinger og protokoller,div utvalg, formannskap og kommunestyre

08.01.2018

12,5

2018

Meldal kommune

 • Sosialtjenesten - kopibøker og klientmapper

31.01.2018

12,7

2018

Meldal kommune

 • Skole - elevmapper
 • Personal - personalmapper

28.06.2018

6,7

2018

Meldal kommune

 • Meldal helsetun - morsmapper

17.09.2018

10

2018

Meldal kommune

 • Utvikling og drift - div korr MBUS, Tegninger med mer MBUS, detaljprosjektering MBUS
 • Sentraladministrasjonen - Kontor 2000, fellesklasser 2000-2005
 • Barnehage - barnemapper Å, Storås og Løkken barnehage, Elevjournaler Margrethehaugen, supplering av elevmapper skole

15.10.2018

10,8

2018

Meldal kommune

Uordnet arkivmateriale  - bekreftet mottatt av IKA Trøndelag

 • Diverse grunnlagsmateriale vedr. utarbeidelse av Meldal bygdebøker
 • Forsorgsvesen 1828 mm
 • Helse/Sosial
 • Klienter sosial
 • Sak-/arkiv helse/sosial
 • Gammelt arkivsystem helse/sosial
 • Margrethehaugen - diverse dokumenter
 • Meldal Samfunnshus - diverse
 • Rådmannskontoret - boligområder, sykehjem, div. planer, kommuneplan, vegplaner mm
 • Teknisk avdeling - bygg, avfall, vann- og avløp, barnehager, kirke, alders- og sykehjem
  fellesklasser
 • Landbruk, miljø og kommunalteknikk - saksdokumentasjon, kart mm
 • Landbruk - saksdokumentasjon, fellesklasser, div veganlegg
 • Skole , saksdokumentasjon, lærerråd, skole/barnehage, Margrethehaugen, MULB, Kultur
  Sang- og musikkråd, voksenopplæring, PUH med mer, kulturstyret

31.10.2018 Avtalt ordningsprosjekt med oppstart høst 2018
og planlagt avsluttet september 2019

 

107

2018

Meldal kommune

 • Grefstad barnehage - barnemapper 1983-2011 + ettersending barnemapper bhg
 • Sentraladministrasjonen - Kontor2000 fagklasser 2000-2005, Valg 1965-1995, Intern postjournal 01.01.17 - 30.11.18
 • PP-tjenesten - Klientmapper/journaler barn født 1997-2015 + samlemappe barn født 1973, 1983, 1983 og 1996
 • Meldal helsetun, morsmapper død år 2008-2015

14.12.2018

15,7

2019

Meldal kommune

 • Uordnet arkivmateriale, levert 2018 og bekreftet mottatt i 2019

09.01.2019

21

Deponert arkivmateriale registreres fortløpende hos Interkommunalt arkiv, IKA Trøndelag. 

Lenker til ferdige kataloger vil etter hvert bli å finne her:  http://www.ika-trondelag.no/ika/category/arkivkataloger eller under arkivportalen http://www.arkivportalen.no

Laster...