Utskriftsvennlig versjon

Deponert arkivmateriale

År

Arkivskaper             

Enhet/Arkivstykkets innhold

Deponert dato                   

Hyllemeter                             

1828 -

Meldal kommune

 • Arkivmateriale deponert før 2011

ikke definert, IKA Trøndelag kan kontaktes

Ikke påført depotlister fra IKA

2011  

Meldal kommune

 • Kondolanseprotokoll i forbindelse med terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22.07.2011

04.10.2011

0,05

2013

Meldal kommune

 • Sentraladministrasjonen - protokoller mm
 • Rettsvesen - Overformynderi
 • Likning
 • Økonomiforvaltning - Skatt
 • Sosiale oppgaver, fabrikktilsyn/arbeidstilsyn
 • Tekniske oppgaver

10.09.2012

18

         

2013

Meldal kommune

 • Sosiale oppgaver - helsestell - forsorg
 • Teknisk avdeling
 • Rettergang - Meldal forliksråd
 • Sentraladministrasjonen
 • Tekniske oppgaver
 • Sentraladministrasjonen
 • Landbruk
 • Skole

12.12.2013

Ikke definert ved bekreftet mottak

fra IKA

2014

Meldal kommune

 • Skole 
 • Skole -PP tjenesten
 • Skole - elevmapper

08.07.2014

24

2014

Meldal kommune

 • Skole
 • Diverse
 • Ergo-/fysioterapi

15.10.2014

7

2016

Meldal kommune

 • Barnevern/Sosial
 • Sentraladministrasjonen
 • Tekniske oppgaver
 • Skole/kultur
 • Landbruk
 • Helse
 • Sosial

24.11.2016

13,2

2017

Meldal kommune

 • Sentraladministrasjonen
 • Skole

10.02.2017

8,7

2018

Meldal kommune

 • Sentraladministrasjonen - innkallinger og protokoller,div utvalg, formannskap og kommunestyre

08.01.2018

12,5

2018

Meldal kommune

 • Sosialtjenesten - kopibøker og klientmapper

31.01.2018

12,7

2018

Meldal kommune

 • Skole - elevmapper
 • Personal - personalmapper

28.06.2018

6,7

2018

Meldal kommune

 • Meldal helsetun - morsmapper

17.09.2018

10

2018

Meldal kommune

 • Utvikling og drift - div korr MBUS, Tegninger med mer MBUS, detaljprosjektering MBUS
 • Sentraladministrasjonen - Kontor 2000, fellesklasser 2000-2005
 • Barnehage - barnemapper Å, Storås og Løkken barnehage, Elevjournaler Margrethehaugen, supplering av elevmapper skole

15.10.2018

10,8

2018

Meldal kommune

Uordnet arkivmateriale  - bekreftet mottatt av IKA Trøndelag

 • Diverse grunnlagsmateriale vedr. utarbeidelse av Meldal bygdebøker
 • Forsorgsvesen 1828 mm
 • Helse/Sosial
 • Klienter sosial
 • Sak-/arkiv helse/sosial
 • Gammelt arkivsystem helse/sosial
 • Margrethehaugen - diverse dokumenter
 • Meldal Samfunnshus - diverse
 • Rådmannskontoret - boligområder, sykehjem, div. planer, kommuneplan, vegplaner mm
 • Teknisk avdeling - bygg, avfall, vann- og avløp, barnehager, kirke, alders- og sykehjem
  fellesklasser
 • Landbruk, miljø og kommunalteknikk - saksdokumentasjon, kart mm
 • Landbruk - saksdokumentasjon, fellesklasser, div veganlegg
 • Skole , saksdokumentasjon, lærerråd, skole/barnehage, Margrethehaugen, MULB, Kultur
  Sang- og musikkråd, voksenopplæring, PUH med mer, kulturstyret

31.10.2018 Avtalt ordningsprosjekt med oppstart høst 2018
og planlagt avsluttet september 2019
31.10.2018 Ikke avtalt ordningsprosjekt

 

107

21

Deponert arkivmateriale registreres fortløpende hos Interkommunalt arkiv, IKA Trøndelag. 

Lenker til ferdige kataloger vil etter hvert bli å finne her:  http://www.ika-trondelag.no/ika/category/arkivkataloger

Laster...