Utskriftsvennlig versjon

Deponert arkivmateriale

År

Arkivskaper             

Enhet/Arkivstykkets innhold

Deponert dato                   

Hyllemeter                             

1828 -

Meldal kommune

 • Arkivmateriale deponert før 2011

ikke definert, IKA Trøndelag kan kontaktes

Ikke påført depotlister fra IKA

2011  

Meldal kommune

 • Kondolanseprotokoll i forbindelse med terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22.07.2011

04.10.2011

0,05

2013

Meldal kommune

 • Sentraladministrasjonen - protokoller mm
 • Rettsvesen - Overformynderi
 • Likning
 • Økonomiforvaltning - Skatt
 • Sosiale oppgaver, fabrikktilsyn/arbeidstilsyn
 • Tekniske oppgaver

10.09.2012

18

         

2013

Meldal kommune

 • Sosiale oppgaver - helsestell - forsorg
 • Teknisk avdeling
 • Rettergang - Meldal forliksråd
 • Sentraladministrasjonen
 • Tekniske oppgaver
 • Sentraladministrasjonen
 • Landbruk
 • Skole

12.12.2013

Ikke definert ved bekreftet mottak

fra IKA

2014

Meldal kommune

 • Skole 
 • Skole -PP tjenesten
 • Skole - elevmapper

08.07.2014

24

2014

Meldal kommune

 • Skole
 • Diverse
 • Ergo-/fysioterapi

15.10.2014

7

2016

Meldal kommune

 • Barnevern/Sosial
 • Sentraladministrasjonen
 • Tekniske oppgaver
 • Skole/kultur
 • Landbruk
 • Helse
 • Sosial

24.11.2016

13,2

2017

Meldal kommune

 • Sentraladministrasjonen
 • Skole

10.02.2017

8,7

2018

Meldal kommune

 • Sentraladministrasjonen - innkallinger og protokoller,div utvalg, formannskap og kommunestyre

08.01.2018

12,5

2018

Meldal kommune

 • Sosialtjenesten - kopibøker og klientmapper

31.01.2018

12,7

2018

Meldal kommune

 • Skole - elevmapper
 • Personal - personalmapper

28.06.2018

6,7

2018

Meldal kommune

 • Meldal helsetun - morsmapper

17.09.2018

10

2018

Meldal kommune

     

Deponert arkivmateriale registreres fortløpende hos Interkommunalt arkiv, IKA Trøndelag. 

Lenker til ferdige kataloger vil etter hvert bli å finne her:  http://www.ika-trondelag.no/ika/category/arkivkataloger

Laster...