Utskriftsvennlig versjon

Bevarings- og kassasjonsplan

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) samt Veiledning til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950 danner grunnlaget for Meldal kommunes rutiner for bevaring- og kassasjon.

Meldal kommune følger riksarkivarens forskrift med ett unntak - kommunen har utarbeidet egen BK-plan for Orkla Landbruk, ref §4-15.1 Landbruk.

Laster...