Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering Meldal kommune t.o.m. 31.12.2016

Meldal kommune etablerte et sentralt arkiv våren år 2000 med en desentralisert arkivorganisasjon, dvs. at sentraladministrasjonen og hver sektor har felles arkiv med hver sin arkivansvarlig. I perioden 2000-2005 benyttet kommunen Kontor2000 som ble avsluttet april 2005.

Meldal kommune benytter i dag Acos Websak 6.6.3670 Noark-5.

Servicekontoret har ansvar for at arkivaliene blir plassert riktig i arkivet, hente fram saker som åpnes på nytt, føre OBS-lister, ta ut offentlige journaler til publikum, opprette nye mapper osv.

Arkivtjenesten i kommunen er organisert som et sentralarkiv. Sentralarkivet fungerer som en arkivskaper med desentralisert journalføring for hver sektor og felles saksarkiv for alle avdelinger som er på Rådhuset. Sektorene/avdelingene skal føre postjournal for korrespondanse som blir arkivlagt.

Omsorgssektoren, hjelpetjenesten, grunnskoler og barnehager fungerer som egne arkivskapere med både egne administrative arkiv og personregister.

Personale med ansvar for arkivforvaltning er tilsluttet arkivtjenesten i kommunen. Arkivkleder er overordnet arkivpersonalet. Arkivleder, ansatte i sentralarkivet og arkivansvarlige i sektor/avdelinger skal være medlemmer i kommunens arkivgruppe

.

Laster...