Utskriftsvennlig versjon

Formål og målsetting

Arkivbilde

Arkivplanen dokumenterer Meldal kommune som arkivorganisasjon, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Meldal kommune.

Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsetting der arkivet skal:

  • være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være mål for kvalitetssikring.
  • på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.
  • aktivt bidra til at politikere og ansatte kan fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Likebehandling, rettssikkerhet og service skal ivaretas.

Meldal kommunes sak- og arkivsystem er papirbasert.

Laster...